(EU) 2015/104Oprava nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015 , kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 ( Úř. věst. L 22, 28.1.2015 )

Publikováno: Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 32-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. března 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. března 2015 Nabývá účinnosti: 12. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014

( Úřední věstník Evropské unie L 22 ze dne 28. ledna 2015 )

Strana 24, článek 48, šestá věta:

místo:

„Ustanovení článků 23, 24 a 25 a příloh IE a V týkající se rybolovných práv …“,

má být:

„Ustanovení článků 24, 25 a 26 a příloh IE a V týkající se rybolovných práv …“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU