(EU) č. 655/2014Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 189, 27.6.2014)

Publikováno: Úř. věst. L 259, 6.10.2015, s. 40-40 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 6. října 2015 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 6. října 2015 Nabývá účinnosti: 6. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech

( Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 27. června 2014 )

Strana 70, čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i):

místo:

„i)

je-li dlužníkem fyzická osoba, datum narození a případně, je-li k dispozici, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, nebo“;

má být:

„i)

je-li věřitelem fyzická osoba, datum narození a případně, je-li k dispozici, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, nebo“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU