2014/17/EUOprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014)

Publikováno: Úř. věst. L 246, 23.9.2015, s. 11-11 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 23. září 2015 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 23. září 2015 Nabývá účinnosti: 23. září 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010

( Úřední věstník Evropské unie L 60 ze dne 28. února 2014 )

Strana 38, 26. bod odůvodnění:

místo:

„… mezinárodně uznávané oceňovací standardy, zejména standardy vytvořené Výborem pro mezinárodní oceňovací standardy (International Valuation Standards Committee), Evropskou skupinou asociací odhadců (European Group of Valuers' Associations) nebo…“,

má být:

„… mezinárodně uznávané oceňovací standardy, zejména standardy vytvořené Radou pro mezinárodní oceňovací standardy (International Valuation Standards Council), Evropskou skupinou asociací odhadců (European Group of Valuers' Associations) nebo…“.

Strana 80, příloha II část B oddíl „4. Úroková sazba a jiné náklady“, bod 2 druhý pododstavec předposlední věta:

místo:

„Toto upozornění musí být doplněno dalším, ilustrativním příkladem RPSN vypočítané v souladu s čl. 17 odst. 4.“,

má být:

„Toto upozornění musí být doplněno dalším, ilustrativním příkladem RPSN vypočítané v souladu s čl. 17 odst. 5.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU