(EU) č. 1308/2013Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ( Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013 )

Publikováno: Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 261-261 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 27. června 2014 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. června 2014 Nabývá účinnosti: 27. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

Strana 732, čl. 141 odst. 2 písm. a) bod ii):

místo:

„ii)

mezi 1. únorem a 31. srpnem běžného hospodářského roku pro další množství řepného cukru, izoglukózy nebo inulinového sirupu;“

má být:

„ii)

mezi 1. únorem a 31. srpnem běžného hospodářského roku pro množství řepného cukru nebo inulinového sirupu;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU