(EU) č. 1203/2013Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1203/2013 ze dne 26. listopadu 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 316, 27.11.2013, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. listopadu 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1203/2013

ze dne 26. listopadu 2013,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu.

(2)

Rozsudky ze dne 16. září 2013 ve věci T-489/10 (2) zrušil Tribunál Evropské unie rozhodnutí Rady, kterými se na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II nařízení (EU) č. 267/2012zařazují společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd a Valfajr 8th Shipping Line Co.

(3)

Společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd a Valfajr 8th Shipping Line Co. by měly být opětovně zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II nařízení (EU) č. 267/2012 na základě nových odůvodnění týkajících se každé z těchto společností.

(4)

Měly by být pozměněny identifikační údaje týkající se jednoho subjektu na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeném v příloze II nařízení (EU) č. 267/2012.

(5)

Ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze II nařízení (EU) č. 267/2012by měly být vyjmuty tři subjekty.

(6)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení;

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozsudek ze dne 16. září 2013 ve věci Věc T-489/10, Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. Rada Evropské unie.


PŘÍLOHA

I.   Na seznam uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňují níže uveden subjekty.

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Čísla IMO společnosti IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL je zapojena do přepravy materiálu souvisejícího se zbraněmi z Íránu, čímž porušuje odstavec 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747(2007). V roce 2009 byla výboru Rady bezpečnosti OSN pro sankce proti Íránu oznámena tři jasná porušení této rezoluce.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (též Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Registrační číslo C 37422;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Číslo IMO: 9270658

Společnost Bushehr Shipping Company Limited je vlastněna společností IRISL.

27.11.2013

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(též HDS Lines)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán.

Společnost HDSL převzala jako skutečný vlastník řadu plavidel společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). HDSL tudíž jedná jménem IRISL.

27.11.2013

4.

Irano Misr Shipping Company

(též Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt.

Irano Misr Shipping Company poskytuje společnosti IRISL jakožto její zprostředkovatel v Egyptě důležité služby.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom;

Registrace v obchodním rejstříku č. 41101 79

Společnost Irinvestship Ltd je vlastněna společností IRISL.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta;

Registrační číslo C 33735

Společnost IRISL (Malta) Ltd je většinově vlastněna společností IRISL prostřednictvím IRISL Europe GmbH, kterou opět vlastní IRISL. IRISL Malta Ltd je tudíž ovládána společností IRISL.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany;

Číslo plátce DPH DE217283818

Registrační číslo HRB 81573

Společnost IRISL Europe GmbH (Hamburg) je vlastněna společností IRISL.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (nebo: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (nebo: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company je ovládána společností IRISL.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

Registrační číslo C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran

Společnost ISI Maritime Limited (Malta) je většinově vlastněna společností Irano Hind Shipping Company, která je dále většinově vlastněna společností IRISL. Společnost ISI Maritime Limited (Malta) je tak ovládána společností IRISL. Irano Hind Shipping Company je společnost určená OSN jako subjekt vlastněný či ovládaný společností IRISL nebo jednající jejím jménem.

27.11.2013

10.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines je vlastněna společností IRISL.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta;

Registrační číslo C 41949

Společnost Marble Shipping Limited

(Malta) je vlastněna společností IRISL.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(též Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.

Společnost Safiran Payam Darya (SAPID) převzala jako skutečný vlastník řadu plavidel společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). Jedná tudíž jménem společnosti IRISL.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran.

Shipping Computer Services Company je ovládána společností IRISL.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(též Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran.

Společnost Soroush Saramin Asatir (SSA) provozuje a spravuje řadu plavidel společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). Jedná tudíž jménem společnosti IRISL a poskytuje jí důležité služby.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(též Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran;

Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

Assaluyeh Branch: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran;

Chabahar Branch: adresa není k dispozici;

Bushehr Branch: adresa není k dispozici.

South Way Shipping Agency Co Ltd řídí provoz kontejnerového terminálu v Íránu a poskytuje jménem společnosti IRISL služby členům posádek v Bandar Abbas. South Way Shipping Agency Co Ltd tudíž jedná jménem společnosti IRISL.

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(též Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Společnost Valfajr 8th Shipping Line je vlastněna společností IRISL.

27.11.2013

II.   Ze seznamu uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vyjímají níže uvedené subjekty.

 

Iran Transfo

 

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

 

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (též Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

III.   Údaje o subjektu uvedené v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se nahrazují níže uvedenými údaji.

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) řídící společnost pro výstavbu jaderných elektráren

P.O. Box 14395-1359, Tehran, Iran

Podřízena organizaci AEOI a společnosti Novin Energy (obě uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.

26.7.2010


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU