(EU) č. 575/2013Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013)

Publikováno: Úř. věst. L 20, 25.1.2017, s. 2-2 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 25. ledna 2017 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

( Úřední věstník Evropské unie L 176 ze dne 27. června 2013 )

1.

Strana 33, čl. 19 odst. 2 písm. c):

místo:

„c)

…vzhledem k cílům dohledu nad úvěrovými institucemi nevhodná nebo zavádějící.“,

má být:

„c)

…vzhledem k cílům dohledu nad institucemi nevhodná nebo zavádějící.“

2.

Strana 42, čl. 36 odst. 1 písm. j):

místo:

„j)

hodnotu položek, jež mají být odečteny od položek vedlejšího kapitálu tier 1 podle článku 56, která přesahuje vedlejší kapitál tier 1 instituce;“,

má být:

„j)

hodnotu položek, jež mají být odečteny od položek vedlejšího kapitálu tier 1 podle článku 56, která přesahuje položky vedlejšího kapitálu tier 1 instituce;“.

3.

Strana 51, čl. 56 písm. e):

místo:

„e)

hodnotu položek, které mají být odečteny od položek kapitálu tier 2 podle článku 66, která převyšuje kapitál tier 2 instituce;“,

má být:

„e)

hodnotu položek, které mají být odečteny od položek kapitálu tier 2 podle článku 66, která převyšuje položky kapitálu tier 2 instituce;“.

4.

Strana 176, čl. 284 odst. 6, třetí věta, vzorec:

místo:

Formula“,

má být:

Formula“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU