(EU) č. 522/2013Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 522/2013 ze dne 6. června 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 156, 8.6.2013, s. 3-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. června 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. června 2013 Nabývá účinnosti: 8. června 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 522/2013

ze dne 6. června 2013,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. března 2012 přijala nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů zřízený podle rezoluce RB OSN 1737 (2006) pozměnil dne 20. prosince 2012 seznam osob a subjektů, na něž se vztahuje zákaz cestování a zmrazení majetku podle rezolucí RB OSN 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010), doplněním dvou subjektů na tento seznam. Tyto subjekty by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 267/2012.

(3)

Dále by v souladu s rozhodnutím Rady 2013/270/SZBP ze dne 6. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (2), měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012, zařazeny další subjekty, které mají vazby na subjekty na seznam již zařazené.

(4)

Kromě toho by měly být upraveny údaje týkající se některých osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedených v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(5)

U některých subjektů již neexistují důvody pro jejich ponechání na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy VIII a IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 6. června 2013.

Za Radu

předseda

A. SHATTER


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Viz strana 10 tohoto Úøedního vìstníku.


PŘÍLOHA

I.   Na seznam obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňují tyto subjekty:

A.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými technologiemi nebo balistickými raketami

Subjekty

1)

Yas Air: Yas Air je nový název společnosti Pars Air, kterou vlastnila společnost Pars Aviations Services Company, zařazená na seznam rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007). Yas Air napomáhala společnosti Pars Aviation Services Company, subjektu určenému OSN, porušovat bod 5 rezoluce 1747 (2007).

Umístění: Mehrabad International Airport (mezinárodní letiště), u terminálu č. 6, Teherán, Irán.

Datum určení Organizací spojených národů: 10.12.2012.

2)

SAD Import Export Company: společnost SAD Import Export Company napomáhala společnosti Parchin Chemical Industries a společnosti 7th of Tir Industries, subjektu určenému OSN, porušovat bod 5 rezoluce 1747 (2007).

Umístění: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Teherán, Irán. (2) P.O. Box 1584864813.

Datum určení Organizací spojených národů: 10.12.2012.

II.   Na seznam obsažený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňují tyto subjekty:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými technologiemi nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Petropars Iran Company (též známá jako: PPI)

Adresa: No. 9, Maaref Street,

Farhang Blvd, Saadet Abad,

Teherán, Írán.

Tel.: +98-21-22096701- 4.

http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Dceřiná společnost označeného subjektu Petropars Ltd

8.6.2013

2.

Petropars Oilfield Services Company (též známá jako: POSCO)

Adresa: Kish harbor,

PPI Bldg,

Tel.: +98-764-445 03 05,

http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Dceřiná společnost označeného subjektu Petropars Iran Company

8.6.2013

3.

Petropars Operation & Management Company (též známá jako: POMC)

Adresa: South Pars Gas,

Assaluyeh, Bushehr,

Tel.: +98-772-7363852.

http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Dceřiná společnost označeného subjektu Petropars Iran Company

8.6.2013

4.

Petropars Resources Engineering Ltd (též známá jako: PRE)

Adresa: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,

Teherán, Írán, 1517646113,

Tel.: +98-21 88888910/13

http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Dceřiná společnost označeného subjektu Petropars Iran Company

8.6.2013

5.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (též známá jako: IOC)

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (též známá jako: IOC)

Adresa: NIOC House 6th Floor,

4 Victoria Street,

Londýn, Spojené království,

SW1H 0NE

IOC je zcela ve vlastnictví Naftiran Intertrade Company (NICO). Na NICO samotnou se též vztahují sankce EU, protože je plně vlastněná společností National Iranian Oil Company (NIOC), kterou EU rovněž označila, neboť poskytuje finanční prostředky íránské vládě. Všichni třipředsedové správní rady IOC k 18. prosinci roku 2012 dříve pracovali ve vedoucích pozicích ve společnosti NIOC, což dále dokazuje silné propojení IOC a NIOC.

8.6.2013

III.   Údaje o osobách a subjektech uvedených v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se nahrazují následujícími údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Sorinet Commercial Trust (SCT) (také známa jako SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers)

1.

Pobočka Kish Island:

SCT Bankers (Kish Branch),

Sadaf Tower, 3 rd Floor,

Suite 301,

Kish Island, Írán,

P.O.Box 87

Tel.: 09347695504

Pobočka: Spojené arabské emiráty - Dubaj,

P.O. Box 31988

Jiná adresa:

Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor,

VC25 Part, Kish Island

Kód BIC: SCERIRTH KSH

2.

Pobočka v Dubaji:

SCT Bankers Kish Company (PJS),

Head Office,

Kish Island,

Sadaf Tower, 3d floor,

Suite 301,

P.O. Box 87

Tel.: 09347695504

Pobočka: Spojené arabské emiráty - Dubaj,

P.O. Box 31988

Jiná adresa:

Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road,

31988 Dubaj, Spojené arabské emiráty

Jiná adresa:

Pobočka: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower,

Sheikh Ahmad Sheik Zayed Road,

Dubaj, Spojené arabské emiráty,

P.O.Box 31988

Tel.: 0097 14 3257022 -99

E-mail: [email protected]

Kód BIC: SCTSAEA1

3.

Pobočka v Teheránu:

SCT Bankers Kish Company (PJS),

Head Office,

Kish Island,

Sadaf Tower, 3 rd Floor,

Suite 301,

Kish Island, Írán,

P.O.Box 87

Tel: 09347695504

Pobočka: Spojené arabské emiráty – Dubaj,

P.O. Box 31988

Jiná adresa:

Reahi Aiiey, First of Karaj,

Maksous Road 9,

Teherán, Írán

Kód BIC: SCERIRTH

Společnost Sorinet Commercial Trust (SCT) napomáhá určeným subjektům při porušování předpisů EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. SCT je součástí konsorcia Sorinet Group, vlastněného a provozovaného Babakem Zanjanim. Společnost je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.

22.12.2012

2.

Mohammad Moghaddami FARD

Datum narození: 19. 7. 1956;

cestovní pas č. N10623175 (Írán) vydaný dne 27.3.2007; platnost do 26.3.2012.

Bývalý regionální ředitel společnosti IRISL ve Spojených arabských emirátech, ředitel společnosti Pacific Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie, společnosti Great Ocean Shipping Company – také známé pod názvem Oasis Freight Agency –, na niž se vztahují sankce Evropské unie. V roce 2010 založil společnost Crystal Shipping FZE ve snaze obejít skutečnost, že společnost IRISL je uvedena na seznamu EU.

1.12.2011

3.

Ahmad Sarkandi

Datum narození: 30. září 1953, íránský státní příslušník.

Bývalý finanční ředitel společnosti IRISL, kterou řídil od roku 2011. Bývalý výkonný ředitel několika dceřiných společností IRISL, na něž se vztahují sankce Evropské unie, odpovědný za založení několika krycích společností, u nichž je stále zapsán jako ředitel a akcionář.

1.12.2011

4.

Good Luck Shipping Company

P.O. Box 8486 – office 206/207,

Ahmad Ghubash Building,

Oud Mehta,

Bur Dubaj, Spojené arabské emiráty.

Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Ovládaná Mohammadem Moghddamim Fardem. Good Luck Shipping Company byla založena jako nástupce společnosti Oasis Freight Company, také známé pod názvem Great Ocean Shipping Services, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a která je v konkurzu. Good Luck Shipping Company vystavovala falešné přepravní dokumenty v zájmu společnosti IRISL a subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL. Jedná jménem společností HDSL a Sapid, které byly určeny EU, ve Spojených arabských emirátech. Založena v červnu roku 2011 s cílem nahradit společnost Great Ocean Shipping Services, na kterou byly uvaleny sankce.

1.12.2011

5.

Azores Shipping Company, také známá pod názvem Azores Shipping FZE LLC

P.O. Box 113740 – Office no 236,

Sultan Business Center,

Oud Mehta,

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Společnost ovládaná Moghddamim Fardem. Poskytuje služby společnosti Valfajre Shipping Company, subjektu určeného EU, která je dceřinou společností společnosti IRISL. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích přidružených společností. Je registrovaným vlastníkem plavidla vlastněného nebo ovládaného společností IRISL. Jedním z ředitelů této společnosti je Moghddami Fard.

1.12.2011

6.

Pacific Shipping

P.O. Box 127137 – Office no 334,

Sultan Business Center,

Oud Mehta,

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Jedná jménem společnosti IRISL na Blízkém východě. Je dceřinou společností Azores Shipping Company. Generálním ředitelem je Mohammad Moghaddami Fard. Od října roku 2010 se podílela na zakládání krycích společností; na nákladních listech se mají používat názvy těchto nových společností s cílem obejít sankce. Nadále se podílí na plánování cest lodí společnosti IRISL.

1.12.2011

IV.   Ze seznamu obsaženého v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vyjímají tyto subjekty:

1.

Sad Export Import Company (také známa jako SAD Import & Export Company)

2.

Yas Air

3.

Oasis Freight Agency

4.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU