(EU) č. 1264/2012Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 55-60 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. prosince 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1264/2012

ze dne 21. prosince 2012,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Vzhledem k situaci v Íránu a v souladu s rozhodnutím 2012/829/SZBP (2) by měly být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012, zařazeny další osoby a subjekty.

(3)

Ze seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by dále měly být vyjmuty některé subjekty a údaje o některých subjektech by měly být změněny.

(4)

K zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2012

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Viz strana 71 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

I.

Na seznam uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňují tyto osoby a subjekty:

„I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými technologiemi nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

Osoba

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Babak Zanjani

Datum narození: 12. března 1971

Babak Zanjani napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Babak Zanjani je hlavním prostředníkem při obchodech s íránskou ropou a převodech souvisejících finančních prostředků. Vlastní a provozuje Sorinet Group usazenou ve Spojených arabských emirátech a některé z jejích společností využívá k tokům plateb souvisejících s ropou.

22.12.2012


Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tel: +98-21-77606030

Internetové stránky: www.niopdc.ir

Dceřiná společnost National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Internetové stránky: www.ioptc.com

Dceřiná společnost National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tel: +98-21-88907472

Fax: +98-21-88907472

Internetové stránky: www.nioec.org

Dceřiná společnost National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Iran,

Telefon: 98 217 3912858

Fax: 98 217 7491206

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, též známý jako Composite Institute of Iran) napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od roku 2011 má smlouvu na dodávání rotorů odstředivky IR-2M společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Tel: 98 0311 2658311 15

Fax: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od začátku roku 2012 měl Jelvesazan v úmyslu dodávat kontrolované vývěvy společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Tel: 98 861 4130430

Fax: 98 861 413023

Internetové stránky: www.iralco.net

The Iran Aluminium Company (ICI, též známá jako IRALCO, Iranian Aluminium Company) napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od poloviny roku 2012 má IRALCO smlouvu na dodávání hliníku společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od začátku roku 2010 byla společnost Simantec najata společností Kalaye Electric Company (KEC), která je označená OSN, na dodávky měničů Vacon na pohon odstředivek obohacujících uran. Od poloviny roku 2012 se Simantec pokoušel získat měniče kontrolované EU.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (továrna)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: 98 21 22057127

Internetové stránky: www.aluminat.com

Aluminat napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Na začátku roku 2012 získal Aluminat smlouvu na dodávání hliníku 6061-T6 společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) napomáhá označeným osobám a subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. MAAE spojuje SPND s možným vojenským rozměrem íránského jaderného programu, ohledně kterého Írán stále odmítá spolupracovat. SPND provozuje Mohsen Fakhrizadeh a je součástí ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil, které EU označila v květnu roku 2011. Davoud Babaei byl EU označen v prosinci roku 2011v souvislosti se svou funkcí vedoucího bezpečnosti SPND, v rámci které má na starosti chránit informace před zveřejněním, a to i před MAAE.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Pobočka: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Pobočka: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Vztahy s investory: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bak (FIIB) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je součástí Sorinet Group, kterou vlastní a provozuje Babak Zanjani. Je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je součástí Sorinet Group, kterou vlastní a provozuje Babak Zanjani. Je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Pobočka: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

Tel: 0097 14 3257022-99

E-mail: [email protected]

Dubai kód SWIFT: SCTSAEA1

Pobočka: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

Tel: +98 764 444 32 341-2

Fax: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je součástí Sorinet Group, kterou vlastní a provozuje Babak Zanjani. Je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. HKICO je zástupná společnost, kterou ovládá National Iranian Oil Company (NIOC)označená OSN. HKICO měla podle plánu v polovině roku 2012 obdržet miliony dolarů z tržeb NIOC za ropu.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je to zástupná společnost, kterou ovládá NIOC označená EU. NIOC založila Petro Suisse jako společnost a využívala její účty k odesílání a přijímání plateb. Kontakty mezi Petro Suisse a NIOC pokračovaly i v roce 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, též známá jako Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) poskytuje finanční podporu íránské vládě. OPIC funguje v rámci íránského ministerstva ropy a společnosti NIOC, oba tyto subjekty jsou označené EU. Vlastní podíl v řadě subjektů označených EU.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Tento subjekt poskytl podporu Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (označené OSN dne 9. června 2010), aby mohla obcházet sankce, které vůči ní byly přijaty. Poté, co byla IHSC označena, se snažila skrýt vlastnictví tří tankerů tím, že jejich provoz svěřila společnosti Noah Ship Management a později Marian Ship Management. Těchto snah se účastnila CF Sharp and Co tím, že uzavřela s IHSC smlouvu na vedení zaměstnanců týkající se posádky těchto tří tankerů. Smlouvu provedly Noah Ship Management a Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran

Tel: 98 21 66022727

Fax: 98 21 66036005

Internetové stránky: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a poskytuje podporu šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od konce roku 2011 SUT poskytovala laboratoře, které využívaly Kalaye Electric Company (KEC)označená OSN a Iran Centrifuge Technology Company (TESA) označená EU.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (známá též jako:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran

Tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Fax: (98-21) 88771245

Internetové stránky: www.mic-ir.com

Hlavní pojistitel IRISl

22.12.2012“

II.

Údaje týkající se níže uvedených subjektů, uvedené v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012, se nahrazují těmito údaji:

„B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Technology Cooperation Office (TCO) při kanceláři íránského prezidenta

(známý též jako Center for Innovation and Technology (CITC))

Teherán, Iran

Má na starosti technologický pokrok Íránu získáváním zboží a zajišťováním odborné přípravy v zahraničí. Podporuje jaderný a raketový program.

26.7.2010

2.

Sureh (známá též jako Soreh), Nuclear Reactors Fuel Company (známá též jako Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán

Komplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Společnost podřízená organizaci Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), která je uvedena na seznamu OSN a jejímiž složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějící zirkon (Zirconium Production Plant).

23.5.2011

3.

Tidewater (též Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Poštovní adresa: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teherán, Írán

Tuto společnost vlastní nebo ovládají íránské revoluční gardy (IRGC).

23.1.2012“

III.

Ze seznamu uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č . 267/2012 se vyjímají tyto subjekty.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU