(EU) č. 377/2012Oprava nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau ( Úř. věst. L 119 ze dne 4.5.2012 )

Publikováno: Úř. věst. L 168, 28.6.2012, s. 55-55 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 28. června 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2012 Nabývá účinnosti: 28. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

( Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2012 )

Strana 3, čl. 8 odst. 1:

místo:

„1.   Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v příloze I:

a)

neprodleně poskytnou …“,

má být:

„1.   Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou …“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU