(EU) č. 267/2012Oprava nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 ( Úř. věst. L 88 ze dne 24.3.2012 )

Publikováno: Úř. věst. L 332, 4.12.2012, s. 31-33 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 4. prosince 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010

( Úřední věstník Evropské unie L 88 ze dne 24. března 2012 )

Strana 8, čl. 14 odst. 1 písm. c):

místo:

„dovoz, nákup a přepravu petrochemických produktů, které byly vyvezeny z Íránu před 23. lednem 2012, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene b), do 1. května 2012 včetně,“,

má být:

„dovoz, nákup a přepravu petrochemických produktů, které byly vyvezeny z Íránu před 23. lednem 2012, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene a), do 1. května 2012 včetně nebo pokud k vývozu došlo podle písmene b),“.

Strana 21, příloha II, Obecná poznámka k technologii, bod 2:

místo:

„… v části A (Zboží) přílohy IV níže, …“,

má být:

„… v části A (Zboží) přílohy III níže, …“.

Strana 27, příloha II, položka II.A2.014, popis:

místo:

„Pozn.: viz též IV.A2.008.“,

má být:

„Pozn.: viz též III.A2.008.“

Strana 27, příloha II, položka II.A2.015, popis:

místo:

„Pozn.: viz též IV.A2.009.“,

má být:

„Pozn.: viz též III.A2.009.“

Strana 28, příloha II, položka II.A2.016, popis:

místo:

„Pozn.: VIZ TÉŽ IV.A2.010.“,

má být:

„Pozn.: viz též III.A2.010.“

Strana 33, příloha II, položka II.B.001, popis:

místo:

„Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části II.A. (Zboží).“,

má být:

„Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části II.A. (Zboží).

Technická poznámka:

‚Technologií‘ se rozumí též software.“

Strana 33, příloha II, položka II.B.002, popis:

místo:

„… v části IV A. (Zboží) přílohy IV.“,

má být:

„… v části III.A. (Zboží) přílohy III.“

Strana 47, příloha VI, položka 2.A.13, technická poznámka:

místo:

Pro výpočet hodnoty PRE se používá následující vzorec: Formula“,

má být:

Pro výpočet hodnoty PRE se používá následující vzorec: Formula“.

Strana 47, příloha VI, položka 2.A.15:

místo:

„Vpusti a výpusti ježka pro vložení nebo odstranění ježků.“,

má být:

„Vpusti a výpusti ‚ježka‘ pro vložení nebo odstranění ‚ježků‘.“

Strana 49, příloha VI, položka 3.A.6:

místo:

„… a splňující specifikaci API 610.“,

má být:

„… a splňující specifikace API 617 nebo API 618.“

Strana 51, příloha VIII, název:

místo:

„A.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami“,

má být:

„A.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými technologiemi nebo balistickými raketami“.

Strana 60, příloha IX, název:

místo:

„Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 2“,

má být:

„Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 2

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými technologiemi nebo balistickými raketami

a)   Osoby“.

Strana 71, příloha IX, I, B.33, čtvrtý sloupec:

místo:

„… bývalý člen islámských revolučních gard.“,

má být:

„… bývalý člen IRGC.“

Strana 79, příloha IX, II, nadpis:

místo:

„Íránské revoluční gardy“,

má být:

„Íránské revoluční gardy (IRGC)“.

Strana 80, příloha IX, II, B.1, druhý sloupec:

místo:

„Islámské revoluční gardy (IRGC)“,

má být:

„Íránské revoluční gardy (IRGC)“.

Strana 80, příloha IX, II, B.2, druhý sloupec:

místo:

„Vzdušné síly islámských revolučních gard“,

má být:

„Vzdušné síly IRGC“.

Strana 81, příloha IX, II, B.5, druhý sloupec:

místo:

„Síly al-Kuds islámských revolučních gard“,

má být:

„Síly al-Kuds IRGC“.

Strana 81, příloha IX, II, B.5, čtvrtý sloupec:

místo:

„Síly al-Kuds islámských revolučních gard (IRGC)“,

má být:

„Síly al-Kuds íránských revolučních gard (IRGC)“.

Strana 81, příloha IX, II, B.7, čtvrtý sloupec:

místo:

„… vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic …“,

má být:

„… vytvořili velitelé IRGC ke strukturování investic …“.

Strana 82, příloha IX, II, B.10, čtvrtý sloupec:

místo:

„… kterou využívají islámské revoluční gardy a která je uvedena …“,

má být:

„… kterou využívají IRGC a která je uvedena …“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU