2012/225/SZBPRozhodnutí Rady 2012/225/SZBP ze dne 26. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

Publikováno: Úř. věst. L 115, 27.4.2012, s. 25-26 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. dubna 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/184/SZBP Pozbývá platnosti: 30. dubna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2012/225/SZBP

ze dne 26. dubna 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/232/SZBP (1).

(2)

Unie sledovala s respektem a uznáním historické změny, k nimž došlo v Barmě/Myanmaru v průběhu loňského roku, a vyzvala k pokračování rozsáhlých reforem v rámci rozvíjejícího se partnerství s politickými subjekty a s představiteli občanské společnosti. Unie uvítala konkrétní kroky, jež byly v tomto ohledu učiněny.

(3)

S ohledem na tento vývoj a vzhledem k tomu, že EU tento proces reforem vítá a podporuje, by měla být omezující opatření pozastavena, s výjimkou zachování embarga na vývoz zbraní a vybavení, jež by mohlo být použito k vnitřní represi.

(4)

Rozhodnutí 2010/232/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 15 rozhodnutí 2010/232/SZBP se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1)   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2)   Toto rozhodnutí se použije do dne 30. dubna 2013.

3)   Uplatňování opatření podle článků 3 až 13a se pozastavuje do dne 30. dubna 2013.“

Článek 2

Osoby uvedené na seznamu v příloze se vyjímají ze seznamu osob obsaženého v příloze II části J rozhodnutí 2010/232/SZBP.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 26. dubna 2012.

Za Radu

předseda

M. BØDSKOV


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.


PŘÍLOHA

Osoby podle článku 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe, také známa jako Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham, také známa jako Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai, také znám jako Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung, také znám jako Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein, také znám jako Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

kapitán Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU