2012/172/SZBPProváděcí rozhodnutí Rady 2012/172/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Publikováno: Úř. věst. L 87, 24.3.2012, s. 103-106 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 23. března 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. března 2012 Nabývá účinnosti: 23. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2012/172/SZBP

ze dne 23. března 2012,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na rozhodnutí 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a to zejména na čl. 21 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. prosince 2011 Rada přijala rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2011/782/SZBP, zařazeny další osoby a subjekty.

(3)

Položky týkající se některých osob a subjektu zařazených do přílohy I rozhodnutí 2011/782/CFSP by měly být změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I rozhodnutí 2011/782/SZBP se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

V příloze I rozhodnutí 2011/782/SZBP se položky týkající se osob a subjektu zařazených na seznam obsažený v příloze II tohoto rozhodnutí nahrazují položkami uvedenými v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. března 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.


PŘÍLOHA I

Osoby a subjekty uvedené v článku 1

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Anisa Al-Assad

(také jako Anisah Al Assad)

Datum narození: 1934

Rodné příjmení: Makhlouf

Matka prezidenta Bashara Al-Assada (Bašára Asáda). Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena.

23.3.2012

2.

Bushra Al Assad

(také jako Bushra Shawkat)

Datum narození: 24.10.1960

Sestra Bashara Al-Assada (Bašára Asáda) a manželka Asifa Shawkata, zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných složek.

Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda a další klíčové stoupence syrského režimu má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena.

23.3.2012

3.

Asma Al Assad (také jako Asma Fawaz Al Akhras)

Datum narození: 11.8.1975

Místo narození: Londýn, Spojené království

Číslo pasu: 707512830 platný do 22.9.2020

Rodné příjmení: Al Akhras

Manželka Bashara Al-Assada (Bašára Asáda). Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena.

23.3.2012

4.

Manal Al Assad (také jako Manal Al Ahmad)

Datum narození: 2.2.1970

Místo narození: Damašek

Číslo pasu (syrský pas): 0000000914

Rodné příjmení: Al Akhras

Jako manželka Mahera Al-Assada má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Datum narození: 1.8.1961

Místo narození: okolí Damašku

Ministr pro elektrickou energii. Je odpovědný za přerušování dodávek elektřiny jako nástroje represe.

23.3.2012

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Datum narození: 1954

Místo narození: Tartus

Ministr pro místní správu. Odpovědný za orgány místní správy, a tedy i za jimi organizované represe proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

7.

Joseph Suwaid

Datum narození: 1958

Místo narození: Damašek

Státní ministr; z titulu své funkce je úzce spojený s politikou režimu.

23.3.2012

8.

Ghiath Jeraatli

Datum narození: 1950

Místo narození: Salamiya

Státní ministr; z titulu své funkce je úzce spojený s politikou režimu.

23.3.2012

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Datum narození: 1957

Místo narození: Hama

Státní ministr; z titulu své funkce je úzce spojený s politikou režimu.

23.3.2012

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Datum narození: 1956

Místo narození: Hasaka

Státní ministr; z titulu své funkce je úzce spojený s politikou režimu.

23.3.2012

11.

Hassan al-Sari

Datum narození: 1953

Místo narození: Hama

Státní ministr; z titulu své funkce je úzce spojený s politikou režimu.

23.3.2012

12.

Mazen al-Tabba

Datum narození: 1.1.1958

Místo narození: Damašek

(Syrský) pas č. 00441506 platný do 6.5.2015

Obchodní partner Ihaba Makhloufa a Nizara Al-Assada (sankcionován dne 23.8.2011); spolu s Ramim Makhloufem vlastní devizovou společnost Al-Diyar lil-Saraafa, která podporuje politiku syrské centrální banky.

23.3.2012


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Syrian Petroleum company

Adresa: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32

P.O. BOX: 2849 nebo 3378

Tel.: 00963-11-3137935 nebo 3137913

Fax: 00963-11-3137979 nebo 3137977

E-mailová adresa: [email protected] nebo

[email protected]

Adresa webové stránky www.spc.com.sy

Adresa webové stránky: www.spc-sy.com

Syrská státní ropná společnost. Poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.3.2012

2.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products (Syrská společnost skladování a distribuce ropných produktů))

Ústředí: Damašek - Al Adawi st., Petroleum building

Fax: 00963-11/4445796

Tel.: 00963-11/44451348 - 4451349

E-mailová odresa: [email protected]

Adresa webové stránky: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php>

Státní ropná společnost. Poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.3.2012


PŘÍLOHA II

Osoby a subjekt uvedené v článku 2

 

Jméno / Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Tarif Akhras

narozen dne 2. června 1951 v Homsu, Sýrie; syrský

pas č. 0000092405

Přední podnikatel, který má prospěch z tohoto režimu a podporuje jej. Zakladatel společnosti Akhras Group (komodity, obchod, zpracování a logistika) a bývalý předseda obchodní komory v Homsu. Má blízké obchodní styky s rodinou prezidenta Al-Assada. Člen správní rady svazu syrských obchodních komor. Poskytl režimu průmyslové a obytné prostory pro zařízení, která slouží k umístění zadržených osob, a logistickou podporu (autobusy a tahače pro tanky).

2.9.2011

2.

Issam Anbouba

narozen v roce 1952 v Homsu, Sýrie

Generální ředitel podniku Anbouba for Agricultural Industries Co. Finančně podporuje syrský režim.

2.9.2011

3.

Ra'if Al-Quwatly (také znám jako Ri'af Al-Quwatli nebo Raeef Al-Kouatly)

 

Obchodní spolupracovník Mahera Al-Assada pověřený správou některých z jeho obchodních zájmů; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

4.

Bassam Sabbagh

narozen dne 24. srpna 1959 v Damašku; adresa: Kasaa, ulice Anwar al Attar, budova al Midani, Damašek; syrský

pas č. 004326765, vydaný dne 2. listopadu 2008, s platností do listopadu 2014

Právní a finanční poradce pověřený vyřizováním záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Podílí se spolu s Basharem al-Assadem na financování stavebního projektu ve městě Latakia. Poskytuje režimu finanční podporu.

14.11.2011

5.

Mohamed Hamcho

narozen dne 20. května 1966;

pas č. 002954347

Syrský podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; spolupracovník Mahera al-Assada, spravuje část jeho finančních a hospodářských zájmů a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky.

23.5.2011

6.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damašek – Sýrie;

Tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: www.eltelme.com

Výroba a dodávky komunikačních a přenosových věží a dalších zařízení určených syrské armádě.

23.9.2011

7.

Rami Makhlouf

narozen dne 10. července 1969 v Damašku,

pas č. 454224

Syrský podnikatel; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; ovládá investiční fondy Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel a Souruh Company a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky a podporu.

9.5.2011

8.

Ihab (také znám jako Ehab, Iehab) Makhlouf

narozen dne 21. ledna 1973 v Damašku;

pas č. N002848852

Generální ředitel společnosti Syriatel, která prostřednictvím licenční smlouvy odvádí 50 % svých zisků syrské vládě.

23.5.2011


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU