(EU) č. 691/2011Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (Úř. věst. L 192 ze dne 22.7.2011)

Publikováno: Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 69-69 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 23. března 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 23. března 2016 Nabývá účinnosti: 23. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech

( Úřední věstník Evropské unie L 192 ze dne 22. července 2011 )

Strana 16, příloha III, oddíl 5, tabulka B, poslední tabulka týkající se tabulek B a D:

místo:

„Palivo uložené rezidentskými jednotkami v zásobnících v zahraničí (dodatek k tabulce B o dovozu) a Palivo uložené nerezidentskými jednotkami v zásobnících na národním území (dodatek k tabulce D o vývozu)“,

má být:

„Palivo načerpané do nádrží rezidentskými jednotkami v zahraničí (dodatek k tabulce B o dovozu) a palivo načerpané do nádrží nerezidentskými jednotkami na národním území (dodatek k tabulce D o vývozu)“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU