(EU) č. 272/2011Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 272/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 32-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. března 2011 Nabývá účinnosti: 22. března 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/44 Pozbývá platnosti: 20. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 272/2011

ze dne 21. března 2011,

kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Libyi by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 zařazeny další osoby a subjekty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 se zařazují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Osoby a subjekty uvedené v článku 1

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Mohamed Abou El-Kassim Zouai

 

Generální tajemník všeobecného lidového kongresu, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

2.

Baghdadi Al-Mahmoudi

 

Předseda vlády plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

3.

Mohamad Mahmoud Hijazi

 

Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

4.

Abdelhaziz Zlitni

 

Ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

5.

Mohamad Ali Houej

 

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

6.

Abdelmajid Al-Gaoud

 

Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího.

21.3.2011

7.

Ibrahim Zarroug Al-Charif

 

Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

8.

Abdelkebir Mohamad Fakhiri

 

Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

9.

Mohamad Ali Zidane

 

Ministr dopravy ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

10.

Moussa Mohamad Koussa

 

Ministr zahraničních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

11.

Abdallah Mansour

 

Blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize, zapojen do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011


Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Fond hospodářského a sociálního rozvoje (Fonds de développement économique et social (FDES))

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-Tripolis

Tel.: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 –

E-mail: [email protected]

Ovládaný režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí.

21.3.2011

2.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Internetová stránka: http://www.laaico.com

Společnost založená v roce 1981.

76351 Genzur-Libye81370 Tripolis-Libye

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: [email protected]

Ovládaná režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí.

21.3.2011

3.

Kaddáfího nadace pro dobročinná sdružení a rozvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PoBox: 1101 – LIBYE

Tel.: (+218) 214778301 -

Fax: (+218) 214778766;

E-mail: [email protected]

Ovládaná režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí.

21.3.2011

4.

Nadace Waatassimou

Se sídlem v Tripolisu

Ovládaná režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí.

21.3.2011

5.

Ústředí libyjského rozhlasu a televize

Kontaktní údaje:

Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-mail: [email protected]

Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních.

21.3.2011

6.

Útvary revolučních gard

 

Zapojeny do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

7.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libye

Tel.: +218 21-361-2429

Fax: +218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Byla založena v roce 1970 a sídlí v libyjském městě AlBayda. Má hlavní zastoupení v Tripolisu a AlBayda a provozuje pobočky po celé Libyi. Je plně ve vlastnictví státu (100% podíl).

21.3.2011

8.

Gumhoria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripolis

Libye

Tel.: +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031

Fax: +218 21-444-2476+218 21-333-2505

E-mail: [email protected]

Internetová stránka: www.gumhouria-bank.com.ly

Banka Gumhouria je jednou z libyjských komerčních bank. Je plně ve vlastnictví státu (100% podíl). Vznikla v roce 2008 fúzí bank Al Ummah a Gumhouria.

21.3.2011

9.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripolis

Libye

Tel.: +218 21-379-0022

Fax: +218 21-333-7922

E-mail: [email protected]

Internetová stránka: www.saharabank.com.ly

Sahara Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Je z 81 % vlastněna státem.

21.3.2011


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU