(EU) č. 468/2010Nařízení Komise (EU) č. 468/2010 ze dne 28. května 2010 , kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Publikováno: Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2010 Nabývá účinnosti: 5. června 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 468/2010

ze dne 28. května 2010,

kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na články 27 a 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (plavidla NNN), jakož i postupy pro vytvoření seznamu EU s těmito plavidly. Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.

(2)

V souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 1005/2008 by měl seznam EU obsahovat plavidla NNN určená Komisí.

(3)

Podle článku 30 uvedeného nařízení by měl seznam EU také obsahovat rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(4)

Dokud Komise neurčí přímo další plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, bude seznam EU obsahovat pouze plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se „seznamem EU s plavidly provádějícími rybolov NNN“ rozumí seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, jak je uveden v článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 2

Seznam EU s plavidly provádějícími rybolov NNN je uveden v příloze.

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam EU s plavidly provádějícími rybolov NNN

ČÁST A

Plavidla zařazená na seznam podle článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008

ČÁST B

Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008

Identifikační číslo lodi podle IMO (1)/Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu

Název plavidla (předchozí název) (2)

Stát vlajky (2)

Zařazené na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu (2)

20080003

ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL)

Bolívie (předchozí stát vlajky: Turecko)

ICCAT

20060010

ACROS NO. 2

není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT

20060009

ACROS NO. 3

není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

ALDABRA

Togo

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN

Togo

CCAMLR, SEAFO

 

BALENA

není známo (poslední známý stát vlajky: Vanuatu)

IOTC

 

BHASKARA No 10

není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)

IATTC

 

BHASKARA No 9

není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)

IATTC

 

BHINEKA

Indonésie

IATTC

 

BIGARO

Togo

CCAMLR, SEAFO

20060001

BIGEYE

není známo

ICCAT

20040005

BRAVO

není známo

ICCAT

 

CAMELOT

není známo

IATTC

6803961

CARMELA (GOLD DRAGON)

Togo (předchozí stát vlajky: Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

20080002

CEVAHIR (SALIH BAYRAKTAR)

Bolívie (předchozí stát vlajky: Turecko)

ICCAT

 

CHIA HAO No 66

není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC

8713392

CHU LIM

Togo

CCAMLR, SEAFO

6607666

CONSTANT

Rovníková Guinea

CCAMLR, SEAFO

7322897

CORVUS

Panama

CCAMLR, SEAFO

20080001

DANIAA (CARLOS)

není známo (poslední známý stát vlajky: Guinea (Konakry))

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Rusko

NEAFC, NAFO, SEAFO

9042001

DRACO-1

Panama

CCAMLR, SEAFO

 

DRAGON III

není známo

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama

NEAFC, NAFO, SEAFO

20080005

GALA 1 (MANARA II/ROAGAN)

není známo (poslední známý stát vlajky: Libye)

ICCAT

 

GOIDAU RUEY No 1

Panama

IATTC

7020126

GOOD HOPE

Nigérie

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

není známo (poslední známý stát vlajky: Sierra Leone)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

GUNUAR MELYAN 21

není známo

IOTC

7322926

HEAVY SEA

Panama

CCAMLR, SEAFO

 

HIROYOSHI 17

Indonésie

IATTC

 

HOOM XIANG 11

Malajsie

IOTC

7332218

IANNIS 1

není známo

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JIMMY WIJAYA 35

Indonésie

IATTC

 

JINN FENG TSAIR No 1

Čínská Tchaj-pej

WCPFC

 

JYI LIH 88

není známo

IATTC

20060007

LILA NO. 10

není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT

7815337

LINA (SEIFUKU MARU NO 35)

Indonésie (předchozí stát vlajky: Japonsko)

WCPFC

 

LINGSAR 08

Indonésie

IOTC

20040007

MADURA 2

není známo

ICCAT

20040008

MADURA 3

není známo

ICCAT

8707240

MAINE

Guinea (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002

MARIA

není známo

ICCAT

 

MARTA LUCIA R

Kolumbie

IATTC

20060005

MELILLA NO. 101

není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT

20060004

MELILLA NO. 103

není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT

 

MINAKO

Indonésie

WCPFC

 

MING YU SHENG 8

není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC

7385174

MURTOSA

Togo

NEAFC, NAFO, SEAFO

8721593

NEMANSKIY

není známo

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060003

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

ICCAT

20060008

No. 2 CHOYU

není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT

20060011

No. 3 CHOYU

není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN

Čína

CCAMLR, SEAFO

20040006

OCEAN DIAMOND

není známo

ICCAT

7826233

OCEAN LION

není známo (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea)

IOTC

 

ORCA

není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC

20060012

ORIENTE NO. 7

není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

ICCAT

9404285

PARSIAN SHILA

Írán

IOTC

 

PERMATA

není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)

IATTC

 

PERMATA 1

Indonésie

IATTC

 

PERMATA 138

není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)

IATTC

 

PERMATA 2

Indonésie

IATTC

 

PERMATA 6

Indonésie

IATTC

 

PERMATA 8

Indonésie

IATTC

 

PERMATA 102

není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)

IATTC

6622642

PERSEVERANCE

Rovníková Guinea

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama

NEAFC, NAFO, SEAFO

6818930

REX

Togo

CCAMLR, SEAFO

 

REYMAR 6

není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC

7388267

ROSS

Togo

CCAMLR, SEAFO

8221947

SENTA (SHIN TAKARA MARU)

Panama (předchozí stát vlajky: Japonsko)

WCPFC

20080004

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

není známo (poslední známý stát vlajky: Libye)

ICCAT

20050001

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

není známo (poslední známý stát vlajky: Svatý Vincenc a Grenadiny)

ICCAT

7347407

SUNNY JANE

není známo

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

TA FU 1

není známo

IATTC

 

TCHING YE No 6

není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC

9319856

TROSKY (PALOMA V)

Kambodža

CCAMLR, SEAFO

6905408

TYPHOON-1

Togo

CCAMLR, SEAFO

 

WEN TENG No 688

není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN

Čína

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Čínská Tchaj-pej

WCPFC

 

YU MAAN WON

není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie)

IOTC

7321374

YUCATAN BASIN (ENXEMBRE)

Panama

NEAFC, NAFO, SEAFO

9037537

ZEUS (TRITON-1)

Togo (předchozí stát vlajky: Sierra Leone)

CCAMLR, SEAFO


(1)  Mezinárodní námořní organizace.

(2)  Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU