(ES) č. 1060/2009Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách ( Úř. věst. L 302 ze dne 17.11.2009 )

Publikováno: Úř. věst. L 350, 29.12.2009, s. 59-59 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 29. prosince 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách

( Úřední věstník L 302 ze dne 17. listopadu 2009 )

Strana 27, příloha I část C bod 3 písm. c):

místo:

„c)

(…) a které se přímo podílejí na výkonu ratingových činností;“,

má být:

„c)

(…) a které se přímo nepodílejí na výkonu ratingových činností;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU