2009/31/ES2009/31/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 8988) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 11, 16.1.2009, s. 84-85 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 12. ledna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. ledna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2008) 8988)

(Text s významem pro EHP)

(2009/31/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/716/ES (2) stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a (ES) č. 853/2004 (4). Dokud jsou uvedená zařízení v přechodné fázi, měly by být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování v bulharských zařízeních, která jsou v přechodné fázi.

(2)

Rozhodnutí 2007/716/ES bylo změněno rozhodnutími Komise 2008/290/ES (5), 2008/330/ES (6), 2008/552/ES (7), 2008/678/ES (8) a 2008/828/ES (9).

(3)

Podle úředního prohlášení bulharského příslušného orgánu některá zařízení v odvětví masa a mléka ukončila svou činnost nebo dokončila proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Společenství. Uvedená zařízení by proto měla být vyškrtnuta ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(4)

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. ledna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  Úř. věst. L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  Úř. věst. L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  Úř. věst. L 294, 1.11.2008, s. 11.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES se mění takto:

1)

Zrušují se tyto položky pro zařízení na zpracování masa:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„1.

BG 0101001

‚Melnichen kombinat Rila STH’ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ‚V. Levski’ 56

19.

BG 0401012

‚Polikomers-SG’ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

‚Z i K’ OOD

gr. Vratsa

ul. ‚Vasil Kanchov’ 25

126.

BG 2202025

ET ‚Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ‚Obelsko shose’ 11

260.

BG 1204008

ET ‚Petar Parvanov-Demetra’

gr. Lom

ul. ‚Belogradchishko shose’ 1

283.

BG 1604014

‚Elko’ OOD

gr. Plovdiv

ul. ‚Brezovsko shose’ 170

355.

BG 2504001

ET ‚Stezis’

gr. Omurtag

Promishlena zona“

2)

Zrušují se tyto položky pro zařízení na zpracování mléka:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„16.

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ‚Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ‚Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

‚Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

‚Polidey – 2’ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

‚Dekada’ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

‚El-Em-Impeks’ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU