(ES) č. 555/2008Oprava nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína ( Úř. věst. L 170 ze dne 30.6.2008 )

Publikováno: Úř. věst. L 139, 5.6.2010, s. 3-3 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 5. června 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2010 Nabývá účinnosti: 5. června 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

( Úřední věstník Evropské unie L 170 ze dne 30. června 2008 )

Strana 55, příloha IX, tabulka, bod 10 Zpráva o výsledku analýzy se nahrazuje tímto:

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU