(ES) č. 283/2008Oprava nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ( Úř. věst. L 86 ze dne 28.3.2008 )

Publikováno: Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 28-28 Druh předpisu: Oprava;Nařízení
Přijato: 10. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 10. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/196 Pozbývá platnosti: 8. března 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

( Úřední věstník Evropské unie L 86 ze dne 28. března 2008 )

Strana 20, příloha se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

‚PŘÍLOHA I

Produkty, na které se uplatní dodatečná cla, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), ve znění nařízení (ES) č. 493/2005 (2).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1.‘


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU