2008/48/ESOprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 23.3.2018, s. 85-85 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 23. března 2018 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 23. března 2018 Nabývá účinnosti: 23. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

( Úřední věstník Evropské unie L 133 ze dne 22. května 2008 )

Strana 73, čl. 3 písm. m):

místo:

„m)

„trvalým nosičem“ každý nástroj, který umožňuje spotřebiteli ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;“,

má být:

„m)

„trvalým nosičem“ každý nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchovávat informace určené jemu osobně způsobem vhodným pro jejich budoucí použití po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje reprodukci uchovávaných informací v nezměněném stavu;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU