2008/48/ESOprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS ( Úř. věst. L 133 ze dne 22.5.2008 )

Publikováno: Úř. věst. L 234, 10.9.2011, s. 46-46 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 10. září 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 10. září 2011 Nabývá účinnosti: 10. září 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

( Úřední věstník Evropské unie L 133 ze dne 22. května 2008 )

V opravě, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie L 199 ze dne 31. července 2010, s. 40, se dosavadní znění následujícího bodu nahrazuje tímto:

Strana 87, příloha II, bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Náklady úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na úvěrovou smlouvu vztahují

[ %

pevná, nebo

proměnlivá (s indexem nebo referenční sazbou použitelnými pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu),

období]

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

[ % Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby]

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

 

pojištění úvěru nebo

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh pojištění]

smlouvu o jiné doplňkové službě?

Ano/ne [pokud ano, uveďte druh doplňkové služby]

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

 

Související náklady

Připadá-li v úvahu:

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební operace a čerpání

 

Připadá-li v úvahu:

Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty)

 

Připadá-li v úvahu:

Veškeré další náklady vyplývající z úvěrové smlouvy

 

Připadá-li v úvahu:

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související s úvěrovou smlouvou změnit

 

Připadá-li v úvahu:

Povinnost zaplatit notářské poplatky

 

Náklady v případě opožděných plateb

Za opožděné platby Vám bude účtováno [… (použitelná úroková sazba a podmínky pro její úpravu a případně poplatky z prodlení)].“

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej) a způsobit potíže při získávání úvěru.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU