(ES) č. 1984/2006Nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 387, 29.12.2006, s. 1-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU