(ES) č. 1967/2006Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94

Publikováno: Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11-85 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. prosince 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU