(ES) č. 1966/2006Nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

Publikováno: Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 1-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. prosince 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1224/2009 Pozbývá platnosti: 23. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU