(ES) č. 1964/2006Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90

Publikováno: Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU