(ES) č. 355/2005Oprava nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín ( Úř. věst. L 56 ze dne 2.3.2005 )

Publikováno: Úř. věst. L 25, 28.1.2006, s. 32-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. ledna 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín

( Úřední věstník Evropské unie L 56 ze dne 2. března 2005 )

V českém znění Úředního věstníku:

I.

Strana 3, 2. bod odůvodnění:

místo

:

„Používání této metody měření může zabezpečit jednodušší a mnohem přesnější kontrolu obsahu alkoholu v % objemových ve vínech a zabránit sporům vyplývajícím z použití méně přesných kontrolních metod.“

má být

:

„Používání této metody měření může zabezpečit jednodušší a mnohem přesnější kontrolu obsahu alkoholu v % objemových ve vínech.“

II.

Strana 3, 3. bod odůvodnění, první věta:

místo

:

„Není již žádný důvod pro uznání rovnocennosti této metody s metodami uvedenými v kapitole 3 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 (2), a proto by měl zrušen čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.“

má být

:

„Není již žádný důvod pro uznání rovnocennosti této metody s metodami uvedenými v kapitole 3 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 (2), a proto by měl být zrušen čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.“

III.

Strana 5, příloha, oddíl 1.4, název:

místo

:

„1.4   Činidla“

má být

:

„1.4   Činidla a přípravky“.

IV.

Strana 5, příloha, oddíl 1.4, první pododstavec, první věta:

místo

:

„Pro kalibraci hustoměru se používají dvě činidla.“

má být

:

„Pro kalibraci hustoměru se používají dvě referenční média.“

V.

Strana 6, příloha, oddíl 1.5.4, poslední pododstavec, první věta:

místo

:

„V případě, že je ověření teploty měřicí kolony obtížné, lze ověřit přímo hustotu roztoku voda–alkohol o takovém obsahu alkoholu v % objemových, který je srovnatelný s hustotami analyzovaných destilátů.“

má být

:

„V případě, že je ověření teploty měřicí kolony obtížné, lze ověřit přímo hustotu roztoku voda–alkohol o takovém obsahu alkoholu v % objemových, který je srovnatelný s obsahy alkoholu analyzovaných destilátů.“

VI.

Strana 7, příloha, oddíl 1.9, třetí věta:

místo

:

„Pokud nevedou k výsledkům v mezi reprodukovatelnosti, je nezbytné provést třetí stanovení.“

má být

:

„Pokud nevedou k výsledkům v mezích opakovatelnosti, je nezbytné provést třetí stanovení.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU