2004/81/ESOprava směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány ( Úř. věst. L 261 ze dne 6.8.2004 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 7, s. 69)

Publikováno: Úř. věst. L 82, 22.3.2013, s. 63-63 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 22. března 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. března 2013 Nabývá účinnosti: 22. března 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány

( Úřední věstník Evropské unie L 261 ze dne 6. srpna 2004 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 7, s. 69)

Strana 70, čl. 2 písm. b) a c):

místo:

„b)

„napomáháním k nedovolenému přistěhovalectví“ činy uvedené v článcích 1 a 2 směrnice 2002/90/ES;

c)

„obchodováním s lidmi“ činy uvedené v článcích 1, 2 a 3 rámcového rozhodnutí 2002/629/SVV;“,

má být:

„b)

„napomáháním k nedovolenému přistěhovalectví“ činy uvedené například v článcích 1 a 2 směrnice 2002/90/ES;

c)

„obchodováním s lidmi“ činy uvedené například v článcích 1, 2 a 3 rámcového rozhodnutí 2002/629/SVV;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU