2004/80/ESSměrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných činů

Publikováno: Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15-18 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. srpna 2004 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2004/80/ES

ze dne 29. dubna 2004

o odškodnění obětí trestných činů

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU