32001D0196Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy

Publikováno: Úř. věst. L 71, 13.3.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. února 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. února 2001 Nabývá účinnosti: 26. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 26. února 2001

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy

(2001/196/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 149 a 150 ve spojení s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Svým rozhodnutím ze dne 22. května 2000 Rada pověřila Komisi, aby projednala dohody o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Spojenými státy americkými.

(2) Společenství a Spojené státy americké očekávají, že jim tato spolupráce přinese oboustranný prospěch, který musí na straně Společenství doplňovat dvoustranné programy mezi členskými státy a Spojenými státy americkými a musí poskytovat evropskou přidanou hodnotu.

(3) Mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými by se měla schválit dohoda, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy je schválena jménem Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Delegace Evropského společenství ve smíšeném výboru uvedeném v článku 6 dohody se skládá ze zástupce Komise, kterému je nápomocen zástupce z každého členského státu.

Článek 3

Předseda Rady vypracuje oznámení stanovené v článku 12 dohody.

V Bruselu dne 26. února 2001.

Za Radu

předsedkyně

A. Lindh

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU