2000/69/ESOprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší ( Úř. věst. L 313 ze dne 13.12.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 262)

Publikováno: Úř. věst. L 233, 26.8.2006, s. 36-36 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 26. srpna 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší

( Úřední věstník Evropských společenství L 313 ze dne 13. prosince 2000, strana 12 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 262)

Strana 262, název směrnice:

místo:

má být:


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU