2000/79/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K (1999) 4685) Text s významem pro EHP (2000/79/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 30, 4.2.2000, s. 39-40 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 20. prosince 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 21. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 20. prosince 1999,

kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů

(oznámeno pod číslem K(1999) 4685)

(Text s významem pro EHP)

(2000/79/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], naposledy pozměněné rozhodnutím 98/603/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 1999/710/ES [3] stanoví prozatímní seznam zařízení, která vyrábějí mleté maso a masné polotovary.

(2) Česká republika a Nový Zéland zaslaly seznamy zařízení, která vyrábějí mleté maso a masné polotovary a o nichž příslušné orgány potvrzují, že vyhovují předpisům Společenství.

(3) Pro Českou republiku a Nový Zéland lze proto postupem stanoveným pro některé třetí země v rozhodnutí 95/408/ES vypracovat prozatímní seznamy zařízení, která vyrábějí mleté maso a masné polotovary.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 1999/710/ES se vkládá znění přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. prosince 1999.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 1999.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 36.

[3] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 82.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"País: REPUBLICA CHECALand: TJEKKISKE REPUBLIKLand: TSCHECHISCHE REPUBLIKΧώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑCountry: CZECH REPUBLICPays: REPUBLIQUE TCHÈQUEPaese: REPUBBLICA CECALand: TSJECHISCHE REPUBLIEKPaís: REPÚBLICA CHECAMaa: TŠEKKILand: TJECKISKA REPUBLIKEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

CZ967 | Krůta, a.s. | Hodonin | Hodonin | MP | 7 |

CZ932 | Adex, a.s. Lom u Tachova | Lom u Tachova | Tachov | MP | 7 |

País: NUEVA ZELANDIALand: NEW ZEALANDLand: NEUSEELANDΧώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑCountry: NEW ZEALANDPays: NOUVELLE-ZÉLANDEPaese: NUOVA ZELANDALand: NIEUW-ZEELANDPaís: NOVA ZELÂNDIAMaa: UUSI-SEELANTILand: NYA ZEELAND

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ME9 | Richmond Ltd | Hawera | | MM | 7 |

ME43 | Riverlands Eltham Ltd | Eltham | | MM, MP | 7 |

ME50 | Alliance Group Ltd | Lorneville | Invercargill | MM | 7 |

PH14 | Richmond Ltd | Hastings | | MM, MP | 7 |

PH31 | Advanced Foods of New Zealand Ltd | Waipukurau | | MM, MP | 7 |

PH173 | ANZCO Green Island Ltd | Green Island | Dunedin | MM, MP | 7 |

PH214 | Garrett International Meats Ltd | Penrose | Auckland | MM, MP | 7" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU