(ES) č. 1218/1999NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1218/1999 ze dne 14. června 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 148, 15.6.1999, s. 9-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. června 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 1999 Nabývá účinnosti: 6. července 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1218/1999

ze dne 14. června 1999

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 861/1999 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

(1) vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu uvedeného nařízení je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení;

(2) vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a že se tato pravidla vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo ji rozšiřuje o další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím;

(3) vzhledem k tomu, že podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2;

(4) vzhledem k tomu, že je účelné, aby s výhradou platných opatření Společenství týkajících se systému dvojité kontroly a prvotního a následného dohledu Společenství nad textilními výrobky při dovozu do Společenství, závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu šedesáti dnů v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3];

(5) vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex – odborem pro celní a statistickou nomenklaturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

S výhradou platných opatření Společenství týkajících se systémů dvojité kontroly a prvotního a následného dohledu Společenství nad textilními výrobky při dovozu do Společenství, mohou být závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu šedesáti dnů.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 1999.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 11.

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Popis zboží | Zařazení Kód KN | Odůvodnění |

(1) | (2) | (3) |

1.Zahradní přístřešek o rozměrech 3 m x 3 m z tkané látky zhotovené z polyethylenových pásků o šířce menší než 5 mm, natřených po obou stranách plastickým materiálem, který je viditelný pouhý okem. Je složen z kovových sloupků, které tvoří rám, a napínacího zařízení umožňujícího upevnění k zemi. | 39269091 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 písm. a) ke kapitole 59 a na znění kódů KN 3926, 392690 a 39269091. |

2.Lehký, volný pletený oděv (100 % bavlna), pokrytý tištěnými dekorativními motivy, dosahující do půli stehen (celková délka 90 cm). Má kulatý výstřih s našitým lemem z úpletu a krátké rukávy. Konce rukávů a dolní okraj oděvu jsou obroubeny a dolní část je opatřena postranními rozparky o délce přibližně 10 cm.(Šaty)(Viz fotografie č. 580) | 61044200 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6104 a 61044200. Viz též vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře, ke kódům KN 61044100 až 61044900. Zařazení jako noční košile je vyloučeno, protože uvedený oděv může být na základě objektivních vlastností oblékán nejen ke spánku, a není tedy určen výlučně nebo především jako noční úbor. Z důvodu délky nemůže být oděv zařazen do kódu KN 6109. |

3.Lehký, volný pletený oděv (100 % bavlna) pokrytý potištěnými dekorativními motivy, dosahující pod kolena (celková délka 120 cm), bez rukávů. Má mělký kulatý výstřih s našitým lemem z úpletu. Dolní okraj oděvu je obrouben a opatřen postranními rozparky o délce přibližně 22 cm.(Šaty)(Viz fotografie č. 581) | 61044200 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6104 a 61044200. Viz též vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře, ke kódům KN 61044100 až 61044900. Zařazení jako noční košile je vyloučeno, protože uvedený oděv může být na základě objektivních vlastností oblékán nejen ke spánku, a není tedy určen výlučně nebo především jako noční úbor. Z důvodu délky nemůže být oděv zařazen do kódu KN 6109. |

4.Oděv z jednobarevné 100 % polyamidové tkané látky o tloušťce 0,1 mm potažený na vnitřní straně nepórézním plastovým materiálem (polyurethanem) a prošívanou podšívkou.Oděv má dva límce, z nichž jeden je zhotoven z pletené česané látky, a zapínání je po celé délce na přední straně zleva doprava na patenty.Má dlouhé rukávy se zipy na koncích a dvě vsazené kapsy v úrovni pasu.Oděv dosahuje k bokům (celková délka: 75 cm) a v dolní části je stahovatelný.(Oděv podobný větrovce)(Viz fotografie č. 583) | 62019300 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 písm a) odst. 1 ke kapitole 59, na poznámce 8 ke kapitole 62 a na znění kódů KN 6201 a 62019300. Oděv je zhotoven z látky, jejíž potah není pouhým okem viditelný. |

5.Tkaný oděv z dvoubarevné syntetické látky (100 % nylon), bez rukávů, zakrývající horní část těla, dosahující k bokům. Má výstřih ve tvaru V, na přední straně zapínání na zip po celé délce a v dolní části je stažen gumou.Spodní části širokých průramků jsou z části opatřeny gumou. Oděv má vnější kapsu se zapínáním na suchý zip, v pase poutka a nastavitelný látkový pásek se sponou.Celý oděv je podšívkovaný. Na předním straně má dva vsazené díly a jeden vsazený díl vzadu, které jsou zhotoveny z nepórezního materiálu.(Ostatní oděvy)(Viz fotografie č. 582) | 62114390 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 8 ke kapitole 62 a na znění kódů KN 6211, 621143 a 62114390. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6211. Na základě objektivních vlastností nemůže být tento oděv považován za záchranou vestu kódu KN 6307. |

6.Zahradní přístřešek o rozměrech 3 m x 3 m sestávající z potahu zhotoveného z tlusté 100 % bavlněné tkané látky, kovových sloupků, které tvoří rám, a napínacího zařízení umožňujícího upevnění k zemi.Látka tvoří střechu pokrývající čtyři sloupky.(Viz fotografie č. 588) | 63069100 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 ke kapitole 63 a na znění kódů KN 6306 a 63069100. Tento předmět nelze považovat za stan protože, že je ze všech čtyř stran otevřen. |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU