1999/70/ES1999/70/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank

Publikováno: Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69-70 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. ledna 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 1999 Nabývá účinnosti: 25. ledna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 25. ledna 1999

o schválení externích auditorů národních centrálních bank

(1999/70/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 27.1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Rady guvernérů Evropské centrální banky (dále jen "ECB") ze dne 12. listopadu 1998 [1],

vzhledem k tomu, že účetnictví ECB a národních centrálních bank mají přezkoumávat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie;

vzhledem k tomu, že ECB doporučila opětné jmenování stávajících externích auditorů jmenovaných národními centrálními bankami, které se účastní měnové unie, s výhradou případného dalšího rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1. KPMG Réviseurs d'Entreprises s.c., Antverpy, a Deloitte Touche Tohmatsu s.c., Brusel, se schvalují jako externí auditoři Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België.

2. KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft AG a PwC Deutsche Revision AG se schvalují jako externí auditoři Deutsche Bundesbank.

3. Coopers & Lybrand, náležející mezinárodní firmě PricewaterhouseCoopers, se schvaluje jako externí auditor Banco de España.

4. Mazars & Guérard, Paris a Deloitte Touche Tohmatsu-Audit, Neuilly, se schvalují jako externí auditoři Banque de France.

5. PricewaterhouseCoopers, Dublin, se schvaluje jako externí auditor Central Bank of Ireland.

6. Reconta Ernst and Young, s.p.a., Řím, se schvaluje jako externí auditor Banca d'Italia.

7. PricewaterhouseCoopers S. A. R. L., Réviseur d'Entreprises, Lucemburk, se schvaluje jako externí auditor Banque centrale du Luxembourg.

8. Prof. Dr J. A. van Mannen RA (Registered Accountant) se schvaluje jako externí auditor De Nederlandsche Bank, jednající na základě osobního zmocnění, partner PricewaterhouseCoopers.

9. Prof. DDr Kurt Neuner, Dr Pipin Henzl, Dr Peter Wolf, Mag. Christian Hofer, Dkfm. Dr Peter Christian Gormasz a Dkfm. Leopold Wundsam, všichni úředně schválení auditoři, se schvalují jako externí auditoři Österreichische Nationalbank.

10. PricewaterhouseCoopers-Auditores e Consultores Lda. se schvaluje jako externí auditor Banco de Portugal.

11. Arthur Anderson Oy se schvaluje jako externí auditor Suomen Pankki.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude oznámeno Evropské centrální bance.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 25. ledna 1999.

Za Radu

předseda

J. Fischer

[1] Úř. věst. C 411, 31.12.1998, s. 11.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU