97/129/ES97/129/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28-31 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. ledna 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 29. ledna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 28. ledna 1997,

kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(Text s významem pro EHP)

(97/129/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že identifikační systém má být přinejmenším v první etapě dobrovolný, avšak s výhradou revize pro stanovení, zda bude v pozdější etapě zaveden jako závazný;

vzhledem k tomu, že identifikační systém bude pravidelně přezkoumáván a v případě potřeby revidován postupem stanoveným v článku 21 směrnice 94/62/ES;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí, které se vztahuje na veškeré obaly v oblasti působnosti směrnice 94/62/ES, je zavést číslování a zkratky, na nichž je identifikační systém založen a které označují charakter použitého obalového materiálu (materiálů) a určují, na které materiály se tento identifikační systém vztahuje.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí:

- platí v případě potřeby definice uvedené v článku 3 směrnice 94/62/ES,

- "kombinovaným obalem" se rozumí obal vyrobený z různých materiálů, které od sebe nelze ručně oddělit, přičemž žádný z nich nepřekračuje určitý podíl hmotnosti, který se stanoví postupem podle článku 21 směrnice 94/62/ES. Stejným postupem mohou být stanoveny případné výjimky pro některé materiály.

Článek 3

Číslování a zkratky identifikačního systému jsou stanoveny v přílohách.

Jejich používání pro plasty uvedené v příloze I, papír a lepenku uvedené v příloze II, kovy uvedené v příloze III, dřevěné materiály uvedené v příloze IV, textilní materiály uvedené v příloze V, skleněné materiály uvedené v příloze VI a kombinované obaly uvedené v příloze VII je dobrovolné.

Rozhodnutí, zda bude tento identifikační systém pro kterýkoli materiál nebo materiály zaveden jako závazný, může být přijato postupem podle článku 21 směrnice 94/62/ES.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. ledna 1997.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Systém číslování a zkratek [1] pro plasty

Materiál | Zkratka | Číslování |

Polyethylen-tereftalát | PET | 1 |

Polyethylen vysokohustotní | HDPE | 2 |

Polyvinylchlorid | PVC | 3 |

Polyethylen nízkohustotní | LDPE | 4 |

Polypropylen | PP | 5 |

Polystyren | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Používají se pouze velká písmena.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Systém číslování a zkratek [1] pro papír a lepenku

Materiál | Zkratka | Číslování |

Vlnitá lepenka | PAP | 20 |

Nevlnitá lepenka | PAP | 21 |

Papír | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Používají se pouze velká písmena.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Systém číslování a zkratek pro kovy

Materiál | Zkratka | Číslování |

Ocel | FE | 40 |

Hliník | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Systém číslování a zkratek [1] pro dřevěné materiály

Materiál | Zkratka | Číslování |

Dřevo | FOR | 50 |

Korek | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Používají se pouze velká písmena.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Systém číslování a zkratek [1] pro textilní materiály

Materiál | Zkratka | Číslování |

Bavlna | TEX | 60 |

Juta | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Používají se pouze velká písmena.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Systém číslování a zkratek [1] pro sklo

Materiál | Zkratka | Číslování |

Bezbarvé sklo | GL | 70 |

Zelené sklo | GL | 71 |

Hnědé sklo | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Používají se pouze velká písmena.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Systém číslování a zkratek [1] pro kombinované obaly

Materiál | Zkratka | Číslování |

Papír a lepenka/různé kovy | | 80 |

Papír a lepenka/plast | | 81 |

Papír a lepenka/hliník | | 82 |

Papír a lepenka/pocínovaný plech | | 83 |

Papír a lepenka/plast/hliník | | 84 |

Papír a lepenka/plast/hliník/pocínovaný plech | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plast/hliník | | 90 |

Plast/pocínovaný plech | | 91 |

Plast/různé kovy | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Sklo/plast | | 95 |

Sklo/hliník | | 96 |

Sklo/pocínovaný plech | | 97 |

Sklo/různé kovy | | 98 |

| 99 |

[1] Používají se pouze velká písmena.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU