(EHS) č. 1716/84Nařízení Rady (EHS) č. 1716/84 ze dne 18. června 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu

Publikováno: Úř. věst. L 163, 21.6.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. července 1984 Nabývá účinnosti: 11. července 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU