Směrnice Rady ze dne 27. listopadu 1984 o vzájemných povinnostech institucí členských států pro pojištění vývozních úvěrů, které jednají jménem státu nebo s jeho podporou, nebo veřejných orgánů, které jednají za takové instituce, v případě soupojištění u transakcí, které zahrnují jednu nebo více subdodávek v jednom nebo ve více členských státech Evropských společenství

Publikováno: Úř. věst. L 314, 4.12.1984 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. října 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. prosince 1984 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU