84/560/EHSRozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 1984 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Austrálie týkající se ujednání mezi Austrálií a Společenstvím o sýru

Publikováno: Úř. věst. L 308, 27.11.1984 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. listopadu 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. listopadu 1984 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 22. listopadu 1984

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Austrálie týkající se ujednání mezi Austrálií a Společenstvím o sýru

(84/560/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že během obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) uzavřelo Společenství s Austrálií ujednání o sýru [1];

vzhledem k tomu, že pokud má být dosaženo cílů tohoto ujednání, je třeba změnit některá jeho ustanovení;

vzhledem k tomu, že Komise zahájila jednání s Austrálií v této věci a dosáhla s touto zemí uspokojivé dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Austrálie týkající se ujednání mezi Austrálií a Společenstvím o sýru se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství.

V Bruselu dne 22. listopadu 1984.

Za Radu

předseda

J. Bruton

[1] Úř. věst. L 71, 17.3.1980, s. 154.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU