84/422/EHSRozhodnutí Komise 84/422/EHS ze dne 24. července 1984, kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 77/795/EHS, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 237, 5.9.1984, s. 15-17 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. července 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 1984 Nabývá účinnosti: 25. července 1984
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 21. prosince 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 24. července 1984,

kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 77/795/EHS, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství

(84/422/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k tomu, že Francie, Itálie, Nizozemsko a Spojené království požádaly o změnu přílohy I uvedeného rozhodnutí Rady;

vzhledem k tomu, že Komise je přesvědčena, že tyto změny splňují požadavky čl. 5 odst. 2 uvedeného rozhodnutí Rady,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí Rady 77/795/EHS týkající se vzorkovacích nebo měřicích stanic se mění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. července 1984.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 334, 24. 12. 1977, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam změn v příloze I rozhodnutí Rady 77/795/EHS o vzorkovacích nebo měřicích stanicích zařazených do výměny informací

Vzorkovací nebo měřicí stanice | Seznam řek |

| |

FRANCIE

„Lyon | proti proudu od soutoku se Savonou u mostu Poincaré (St 98 000) | Rhona (Rhône)“ |

se nahrazuje: | | |

„Lyon | po proudu od soutoku se Savonou v Chasse sur Rhône (St 98 000) | Rhona“ |

ITÁLIE

„Meirano | 591 km proti proudu od ústí | Pád (Po)“ |

se nahrazuje: | | |

„Moncalieri | 594 km proti proudu od ústí | Pád“ |

„Ponte degli Albergi | 38 km proti proudu od ústí | Metauro“ |

se nahrazuje: | | |

„Ponte degli Alberi | 38 km proti proudu od ústí | Metauro“ |

„Řím (Roma) | 43 proti proudu od ústí | Tibera (Tiber)“ |

se nahrazuje: | | |

„Ponte Ripetta | 43 proti proudu od ústí | Tibera“ |

NIZOZEMSKO

„Kampen | 133 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Ijssel“ |

se nahrazuje: | | |

„Kampen | 123 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Ijssel“ |

„Gorinchem | 93,5 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Horní Merwede“ |

se nahrazuje: | | |

„Vuren | 88 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Horní Merwede“ |

„Vreeswijk | 89 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Lek“ |

se nahrazuje: | | |

„Hagestein | 82 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Lek“ |

„IJ 17 | u ústí Keteldiep, 143 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Keteldiep“ |

se nahrazuje: | | |

„IJ 12 | Ketelbrug, 145 km po proudu od místa, kde Rýn vtéká do Nizozemska | Ketelmeer“ |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

„Forge Weir Halton | 1,5 km proti proudu od hranice přílivu (SD 514 648) | Lune“ |

se nahrazuje: | | |

„Denny Bridge | 0,5 km proti proudu od hranice přílivu (SD 504 647) | Lune“ |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU