(EHS) č. 2053/83Nařízení Komise (EHS) č. 2053/83 ze dne 20. července 1983 o zařazení zboží do položky 32.04 A IV společného celního sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 202, 26.7.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. července 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 1983 Nabývá účinnosti: 16. srpna 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2053/83

ze dne 20. července 1983

o zařazení zboží do položky 32.04 A IV společného celního sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku je nezbytné přijmout opatření k zařazení paprikového výtažku s následujícími vlastnostmi:

- vzhled: velmi viskózní kapalina, tmavě červená, s vysokou barvicí schopností,

- vůně a chuť: aromatický, podobný paprice, nepálivý,

- popel: 0,49 % hmotnostních,

- vonné silice: 0,15 ml/100 g,

- kapsaicin: nezjistitelný,

- glukóza: 0,01 % hmotnostních,

- sacharóza: nezjistitelná,

- triglyceridy: pozitivní test,

- kapsantin: přibližně 2,2 g/kg [přibližně 60000 barevných jednotek "EOA" (Essential Oil Association)];

vzhledem k tomu, že do čísla 32.04 společného celního sazebníku tvořícího přílohu nařízení Rady (EHS) č. 950/68 [2] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 604/83 [3] se zařazují mimo jiné barviva rostlinného původu (včetně výtažků barvířského dřeva a jiných druhů barvířských rostlin, avšak vyjma indiga);

vzhledem k tomu, že dotyčný výrobek, který je rostlinným výtažkem, vykazuje vlastnosti barviv rostlinného původu čísla 32.04; že v rámci tohoto čísla musí být pro dotyčný produkt zvolena položka 32.04 A IV;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nomenklaturu společného celního sazebníku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paprikový výtažek s následujícími vlastnostmi:

- vzhled: velmi viskózní kapalina, tmavě červená, s vysokou barvicí schopností,

- vůně a chuť: aromatický, podobný paprice, nepálivý,

- popel: 0,49 % hmotnostních,

- vonné silice: 0,15 ml/100 g,

- kapsaicin: nezjistitelný,

- glukóza: 0,01 % hmotnostních,

- sacharóza: nezjistitelná,

- triglyceridy: pozitivní test,

- kapsantin: přibližně 2,2 g/kg [přibližně 60000 barevných jednotek "EOA" (Essential Oil Association)]

se ve společném celním sazebníku zařazuje do položky:

32.04 Barviva rostlinného původu (včetně výtažků barvířského dřeva a jiných druhů barvířských rostlin, avšak vyjma indiga) nebo živočišného původu:

A. Barviva rostlinného původu:

IV. Ostatní.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 1983.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.

[2] Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1.

[3] Úř. věst. L 72, 18.3.1983, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU