31983R0918R(08)Oprava nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla ( Úř. věst. L 105 ze dne 23.4.1983 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 2, svazek 1, strana 419)

Publikováno: Úř. věst. L 226, 18.8.2006, s. 24-24 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 18. srpna 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla

( Úřední věstník Evropských společenství L 105 ze dne 23. dubna 1983, strana 1 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 2, svazek 1, strana 419)

Strana 421, čl. 5 písm. c):

místo:

„užitkové dopravní prostředky“,

má být:

„dopravní prostředky k obchodnímu použití“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU