31982D0886Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 1982 o uzavření Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 13. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 13. prosince 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 13. prosince 1982

o uzavření Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku

(82/886/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění [1],

vzhledem k tomu, že mezinárodní spolupráce je nezbytná k zajištění zachování, obnovení, zvýšení a racionálního řízení populací lososů v severním Atlantiku;

vzhledem k tomu, že se Společenství zúčastnilo jednání, která vyvrcholila přijetím Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku během diplomatické konference, která se konala v Reykjavíku od 18. do 22. ledna 1982;

vzhledem k tomu, že tato úmluva zohledňuje ustanovení o populacích anadromních ryb v návrhu úmluvy Třetí konference Spojených národů o mořském právu;

vzhledem k tomu, že úmluva tvoří užitečný rámec pro mezinárodní spolupráci, jejímž cílem je zachování, obnovení, zvýšení a racionální řízení populací lososů v severním Atlantiku;

vzhledem k tomu, že úmluva vytváří uspokojivou rovnováhu mezi zájmy států, z nichž lososi pocházejí, a ostatních států, v jejichž oblastech rybářské jurisdikce se lososi loví,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Úmluva na ochranu lososů v severním Atlantiku se schvaluje jménem Evropského hospodářského společenství.

Znění úmluvy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 13. prosince 1982.

Za Radu

předseda

N. A. Kofoed

[1] Úř. věst. C 238, 13.9.1982, s. 106.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU