(EHS) č. 2728/75Nařízení Rady (EHS) č. 2728/75 ze dne 29. října 1975 o podporách pro výrobu bramborového škrobu a pro obchod s ním a s bramborami určenými pro jeho výrobu

Publikováno: Úř. věst. L 281, 1.11.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 1975 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU