31964D0732Rozhodnutí Rady ze dne 23. prosince 1963 o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem

Publikováno: OJ-P 217, 29.12.1964 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. prosince 1963 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 23. prosince 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 23. prosince 1963

o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem

(64/732/EHS)

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 238 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem podepsanou dne 12. září 1963 v Ankaře,

s ohledem na konzultaci Evropského parlamentu dne 28. listopadu 1963 [1],

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem a její protokoly, jakož i prohlášení připojená k závěrečnému aktu podepsanému v Ankaře dne dvanáctého září roku tisíc devět set šedesát tři, se uzavírají, schvalují a potvrzují jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 31 druhým pododstavcem dohody o přidružení.

V Bruselu dne 23. prosince 1963.

Za Radu

předseda

L. De Block

[1] Úř. věst. č. 182, 12.12.1963, s. 2906/63.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU