2004/647/ES2004/647/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2004 ze dne 30. června 2004 o revizi podmínek financování krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu (příloha II Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou)

Publikováno: , 22.9.2004, s. 18-18 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. června 2004 Autor předpisu:
Platnost od: 30. června 2004 Nabývá účinnosti: 30. června 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT-ES č. 2/2004

ze dne 30. června 2004

o revizi podmínek financování krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu (příloha II Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou)

(2004/647/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000, a zejména na článek 100 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Důležitost systému dodatečné podpory s cílem zmírnit nepříznivé účinky jakékoli nestability výnosů z vývozu byla zdůrazněna v Dohodě o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000.

(2)

V souladu s čl. 68 odst. 3 Dohody o partnerství AKT-ES získají nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy AKT příznivější zacházení.

(3)

Podle článku 11 přílohy II dohody mají být ustanovení kapitoly 3 uvedené přílohy o financování krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu přezkoumána nejpozději dva roky po začátku uplatňování a následně na žádost kterékoli strany.

(4)

V zájmu zlepšení fungování systému financování v případě krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu a zajištění toho, aby lépe odpovídal stanoveným cílům,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 9 přílohy II Dohody o partnerství AKT-ES se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Způsobilost pro dodatečné zdroje se určuje:

a)

ztrátou 10 % (pro nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy ztrátou 2 %) výnosů z vývozu zboží v porovnání s aritmetickým průměrem výnosů za první tři roky z prvních čtyř let předcházejících roku uplatňování;

nebo

ztrátou 10 % (pro nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní státy ztrátou 2 %) výnosů z vývozu všech zemědělských nebo nerostných produktů v porovnání s aritmetickým průměrem výnosů za první tři roky z prvních čtyř let předcházejících roku uplatňování v zemích, ve kterých příjmy z vývozu zemědělských nebo nerostných produktů představují více než 40 % celkových příjmů z vývozu zboží; a

b)

zvýšením schodku veřejných financí plánovaným pro daný rok nebo předpovídaným pro následující rok o 2 %.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. června 2004.

Předseda Výboru velvyslanců AKT-ES

za Radu ministrů AKT-ES, na základě pověření

J. OBIA


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU