207/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě

Částka: 207 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. července 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 21. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
207

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. dubna 2009 byla v Baltimore přijata změna přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě1).

Se změnou přílohy II Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Změna přílohy II Protokolu vstoupila v platnost na základě článku 9 odst. 1 přílohy II Protokolu dne 8. prosince 2016. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle článku 9 odst. 2 dne 21. května 2024.

Anglické znění změny přílohy II Protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


_______________________________
. . .

Zavřít
MENU