206/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Částka: 206 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. července 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 24. května 2023 Nabývá účinnosti: 29. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
206

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 2023 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 29. května 2024 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním odstavce 1 písm. a) a b) téhož článku.

. . .

Zavřít
MENU