205/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU)

Částka: 205 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. července 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 16. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
205

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU)        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. srpna 2018 bylo ve Štrasburku generálnímu tajemníku Rady Evropy notifikováno následující oznámení:

„V souladu s článkem 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních1) ze dne 20. dubna 1959 Česká republika oznamuje, že s účinností od 16. srpna 2018 přijala legislativu k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (dále jen „směrnice“), kterou považuje za jednotné právní předpisy ve smyslu tohoto článku, a v rozsahu působnosti stanovené touto směrnicí bude tuto právní úpravu uplatňovat ve vztahu k členským státům Evropské unie, které rovněž uplatňují svou právní úpravu k provedení směrnice.“

. . .

Zavřít
MENU