204/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“

Částka: 204 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. července 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. března 2024 Nabývá účinnosti: 25. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
204

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí Francie nótou ze dne 25. března 2024 oznámilo ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“1) k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, v souladu s jeho čl. 3 odst. 3 k 1. červenci 2022.

. . .

Zavřít
MENU