201/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 201 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
201

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. června 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:


Čl. I

        V § 1 nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se částka „39 600 Kč“ nahrazuje částkou „43 560 Kč“.


Čl. II

Účinnost

         Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU