198/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 79/2013 Sb. m. s.

Částka: 198 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
198

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 79/2013 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. listopadu 2023 bylo ve vztazích mezi Českou republikou a Mongolskem ukončeno přerušení provádění Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů1), a to s účinností od 22. listopadu 2023.


Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulární


_______________________________
1)
Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Ulánbátaru dne 26. června 1992, bylo vyhlášeno pod č. 509/1992 Sb.; přerušení provádění Ujednání bylo vyhlášeno pod č. 79/2013 Sb.m.s.

MENU